Vua Gái thông báo
 • Ra mắt BOT VIP rau sạch, hàng kiểm định không che
 • Ra mắt hệ thống Tài Khoản VIP & điều khoản
 • Đăng ký làm NCC tại Vua Gái
 • HOT Ra mắt tính năng hội nhóm. Đăng ký tại đây!
 • Mặt cười

  Ảnh Tiêu đề Ký tự
  :)
  Smile
  :) :-) (:
  ;)
  Wink
  ;)
  :(
  Frown
  :(
  :mad:
  Mad
  :mad: >:( :@
  :confused:
  Confused
  :confused:
  :cool:
  Cool
  :cool: 8-)
  :p
  Stick out tongue
  :p :P :-p :-P
  :D
  Big grin
  :D
  :eek:
  Eek!
  :eek: :o
  :oops:
  Oops!
  :oops:
  :rolleyes:
  Roll eyes
  :rolleyes:
  o_O
  Er... what?
  o_O O_o o.O O.o
  :cautious:
  Cautious
  :cautious:
  :censored:
  Censored
  :censored:
  :cry:
  Crying
  :cry:
  :love:
  Love
  :love:
  :LOL:
  Laugh
  :LOL:
  :ROFLMAO:
  ROFL
  :ROFLMAO:
  :sick:
  Sick
  :sick:
  :sleep:
  Sleep
  :sleep:
  :sneaky:
  Sneaky
  :sneaky:
  (y)
  Thumbs up
  (y)
  (n)
  Thumbs down
  (n)
  :unsure:
  Unsure
  :unsure:
  :whistle:
  Whistling
  :whistle:
  :coffee:
  Coffee
  :coffee:
  :giggle:
  Giggle
  :giggle:
  :alien:
  Alien
  :alien:
  :devilish:
  Devil
  :devilish:
  :geek:
  Geek
  :geek:
  :poop:
  Poop
  :poop:
  Sticker Zalo
  >33;1
  Mèo 1
  >33;1
  >33;10
  Mèo 10
  >33;10
  >33;11
  Mèo 11
  >33;11
  >33;12
  Mèo 12
  >33;12
  >33;13
  Mèo 13
  >33;13
  >33;14
  Mèo 14
  >33;14
  >33;15
  Mèo 15
  >33;15
  >33;16
  Mèo 16
  >33;16
  >33;17
  Mèo 17
  >33;17
  >33;18
  Mèo 18
  >33;18
  >33;19
  Mèo 19
  >33;19
  >33;2
  Mèo 2
  >33;2
  >33;20
  Mèo 20
  >33;20
  >33;21
  Mèo 21
  >33;21
  >33;22
  Mèo 22
  >33;22
  >33;23
  Mèo 23
  >33;23
  >33;24
  Mèo 24
  >33;24
  >33;25
  Mèo 25
  >33;25
  >33;26
  Mèo 26
  >33;26
  >33;27
  Mèo 27
  >33;27
  >33;28
  Mèo 28
  >33;28
  >33;29
  Mèo 29
  >33;29
  >33;3
  Mèo 3
  >33;3
  >33;30
  Mèo 30
  >33;30
  >33;31
  Mèo 31
  >33;31
  >33;32
  Mèo 32
  >33;32
  >33;33
  Mèo 33
  >33;33
  >33;34
  Mèo 34
  >33;34
  >33;35
  Mèo 35
  >33;35
  >33;36
  Mèo 36
  >33;36
  >33;37
  Mèo 37
  >33;37
  >33;38
  Mèo 38
  >33;38
  >33;39
  Mèo 39
  >33;39
  >33;4
  Mèo 4
  >33;4
  >33;40
  Mèo 40
  >33;40
  >33;41
  Mèo 41
  >33;41
  >33;42
  Mèo 42
  >33;42
  >33;43
  Mèo 43
  >33;43
  >33;44
  Mèo 44
  >33;44
  >33;45
  Mèo 45
  >33;45
  >33;46
  Mèo 46
  >33;46
  >33;47
  Mèo 47
  >33;47
  >33;5
  Mèo 5
  >33;5
  >33;6
  Mèo 6
  >33;6
  >33;7
  Mèo 7
  >33;7
  >33;8
  Mèo 8
  >33;8
  >33;9
  Mèo 9
  >33;9
  Em bé đội mũ cối
  bd:))1
  Bộ Đội 1
  bd:))1
  bd:))10
  Bộ Đội 10
  bd:))10
  bd:))11
  Bộ Đội 11
  bd:))11
  bd:))12
  Bộ Đội 12
  bd:))12
  bd:))13
  Bộ Đội 13
  bd:))13
  bd:))14
  Bộ Đội 14
  bd:))14
  bd:))15
  Bộ Đội 15
  bd:))15
  bd:))2
  Bộ Đội 2
  bd:))2
  bd:))3
  Bộ Đội 3
  bd:))3
  bd:))4
  Bộ Đội 4
  bd:))4
  bd:))5
  Bộ Đội 5
  bd:))5
  bd:))6
  Bộ Đội 6
  bd:))6
  bd:))7
  Bộ Đội 7
  bd:))7
  bd:))8
  Bộ Đội 8
  bd:))8
  bd:))9
  Bộ Đội 9
  bd:))9
  Skype
  <sk;1
  Nima 1
  <sk;1
  <sk;10
  Nima 10
  <sk;10
  <sk;11
  Nima 11
  <sk;11
  <sk;12
  Nima 12
  <sk;12
  <sk;13
  Nima 13
  <sk;13
  <sk;14
  Nima 14
  <sk;14
  <sk;15
  Nima 15
  <sk;15
  <sk;16
  Nima 16
  <sk;16
  <sk;17
  Nima 17
  <sk;17
  <sk;18
  Nima 18
  <sk;18
  <sk;19
  Nima 19
  <sk;19
  <sk;2
  Nima 2
  <sk;2
  <sk;20
  Nima 20
  <sk;20
  <sk;21
  Nima 21
  <sk;21
  <sk;22
  Nima 22
  <sk;22
  <sk;23
  Nima 23
  <sk;23
  <sk;24
  Nima 24
  <sk;24
  <sk;25
  Nima 25
  <sk;25
  <sk;26
  Nima 26
  <sk;26
  <sk;27
  Nima 27
  <sk;27
  <sk;28
  Nima 28
  <sk;28
  <sk;29
  Nima 29
  <sk;29
  <sk;3
  Nima 3
  <sk;3
  <sk;30
  Nima 30
  <sk;30
  <sk;31
  Nima 31
  <sk;31
  <sk;32
  Nima 32
  <sk;32
  <sk;33
  Nima 33
  <sk;33
  <sk;34
  Nima 34
  <sk;34
  <sk;35
  Nima 35
  <sk;35
  <sk;36
  Nima 36
  <sk;36
  <sk;37
  Nima 37
  <sk;37
  <sk;38
  Nima 38
  <sk;38
  <sk;39
  Nima 39
  <sk;39
  <sk;4
  Nima 4
  <sk;4
  <sk;40
  Nima 40
  <sk;40
  <sk;41
  Nima 41
  <sk;41
  <sk;42
  Nima 42
  <sk;42
  <sk;43
  Nima 43
  <sk;43
  <sk;44
  Nima 44
  <sk;44
  <sk;45
  Nima 45
  <sk;45
  <sk;46
  Nima 46
  <sk;46
  <sk;47
  Nima 47
  <sk;47
  <sk;48
  Nima 48
  <sk;48
  <sk;49
  Nima 49
  <sk;49
  <sk;5
  Nima 5
  <sk;5
  <sk;50
  Nima 50
  <sk;50
  <sk;51
  Nima 51
  <sk;51
  <sk;52
  Nima 52
  <sk;52
  <sk;53
  Nima 53
  <sk;53
  <sk;54
  Nima 54
  <sk;54
  <sk;55
  Nima 55
  <sk;55
  <sk;56
  Nima 56
  <sk;56
  <sk;57
  Nima 57
  <sk;57
  <sk;58
  Nima 58
  <sk;58
  <sk;59
  Nima 59
  <sk;59
  <sk;6
  Nima 6
  <sk;6
  <sk;60
  Nima 60
  <sk;60
  <sk;61
  Nima 61
  <sk;61
  <sk;62
  Nima 62
  <sk;62
  <sk;63
  Nima 63
  <sk;63
  <sk;64
  Nima 64
  <sk;64
  <sk;65
  Nima 65
  <sk;65
  <sk;66
  Nima 66
  <sk;66
  <sk;67
  Nima 67
  <sk;67
  <sk;68
  Nima 68
  <sk;68
  <sk;69
  Nima 69
  <sk;69
  <sk;7
  Nima 7
  <sk;7
  <sk;70
  Nima 70
  <sk;70
  <sk;71
  Nima 71
  <sk;71
  <sk;72
  Nima 72
  <sk;72
  <sk;73
  Nima 73
  <sk;73
  <sk;74
  Nima 74
  <sk;74
  <sk;75
  Nima 75
  <sk;75
  <sk;8
  Nima 8
  <sk;8
  <sk;9
  Nima 9
  <sk;9
  Popo Emoticons
  pp);1
  Popo 1
  pp);1
  pp);10
  Popo 10
  pp);10
  pp);11
  Popo 11
  pp);11
  pp);12
  Popo 12
  pp);12
  pp);13
  Popo 13
  pp);13
  pp);14
  Popo 14
  pp);14
  pp);15
  Popo 15
  pp);15
  pp);16
  Popo 16
  pp);16
  pp);17
  Popo 17
  pp);17
  pp);18
  Popo 18
  pp);18
  pp);19
  Popo 19
  pp);19
  pp);2
  Popo 2
  pp);2
  pp);20
  Popo 20
  pp);20
  pp);3
  Popo 3
  pp);3
  pp);4
  Popo 4
  pp);4
  pp);5
  Popo 5
  pp);5
  pp);6
  Popo 6
  pp);6
  pp);7
  Popo 7
  pp);7
  pp);8
  Popo 8
  pp);8
  pp);9
  Popo 9
  pp);9
  Top