Vua Gái thông báo
 • Ra mắt BOT VIP rau sạch, hàng kiểm định không che
 • Ra mắt hệ thống Tài Khoản VIP & điều khoản
 • Đăng ký làm NCC tại Vua Gái
 • HOT Ra mắt tính năng hội nhóm. Đăng ký tại đây!
 • BB codes

  • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

   Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
   Ví dụ:
   This is [B]bold[/B] text.
   This is [I]italic[/I] text.
   This is [U]underlined[/U] text.
   This is [S]struck-through[/S] text.
   Hiển thị:
   This is bold text.
   This is italic text.
   This is underlined text.
   This is struck-through text.
  • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

   Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.
   Ví dụ:
   This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
   This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
   This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
   Hiển thị:
   This is red and blue text.
   This is Courier New text.
   This is small and big text.
  • [URL], [EMAIL] - Linking

   Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
   Ví dụ:
   [URL]http://www.example.com[/URL]
   [EMAIL][email protected][/EMAIL]
   Hiển thị:
  • [URL=link], [EMAIL=địa chỉ nhà] - Liên kết (Nâng cao)

   Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
   Ví dụ:
   [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
   [[email protected]]Email me[/EMAIL]
   Hiển thị:
  • [USER=ID] - Profile Linking

   Liên kết đến một hồ sơ . Điều này thường được chèn tự động khi gắn thẻ thành viên.
   Ví dụ:
   [USER=1]Tên thành viên[/USER]
   Hiển thị:
  • [IMG] - Image

   Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
   Ví dụ:
   [IMG]https://i.imgur.com/7iPaS50.jpg[/IMG]
   Hiển thị:
  • [MEDIA=site] - Embedded Media

   Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
   Trang web được chấp thuận: Apple Music, Dailymotion, Google Driver, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram (Legacy), Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube, Playlist Youtube
   Ví dụ:
   [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
   Hiển thị:
   An embedded YouTube player would appear here.
  • [LIST] - Lists

   Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
   Ví dụ:
   [LIST]
   [*]Bullet 1
   [*]Bullet 2
   [/LIST]
   [LIST=1]
   [*]Entry 1
   [*]Entry 2
   [/LIST]
   Hiển thị:
   • Bullet 1
   • Bullet 2
   1. Entry 1
   2. Entry 2
  • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

   Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
   Ví dụ:
   [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
   [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
   [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
   Hiển thị:
   Left-aligned​
   Center-aligned​
   Right-aligned​
  • [QUOTE] - Quoted Text

   Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
   Ví dụ:
   [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
   [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
   Hiển thị:
   Quoted text
   Something they said
  • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

   Ẩn văn bản có thể dùng spoilers để nó phải được bấm bởi người xem mới có thể nhìn thấy.
   Ví dụ:
   [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
   [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
   Hiển thị:
   Simple spoiler
   Spoiler with a title
  • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

   Cho phép bạn hiển thị nội dung văn bản trong số các nội dung thông thường ẩn văn bản có thể chứa nội dung và phải được người xem nhấp vào để xem.
   Ví dụ:
   You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
   Hiển thị:
   You have to click the following word to see the content.
  • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

   Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
   Ví dụ:
   [CODE]General
   code[/CODE]
   [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
   Hiển thị:
   Mã:
   General
   code
   PHP:
   echo $hello . 'world';
  • [ICODE] - Inline programming code display

   Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
   Ví dụ:
   Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
   Hiển thị:
   Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
  • [INDENT] - Text Indent

   Canh lề văn bản. Điều này có thể được lồng vào nhau cho indentings lớn hơn.
   Ví dụ:
   Regular text
   [INDENT]Indented text
   [INDENT]More indented[/INDENT]
   [/INDENT]
   Hiển thị:
   Regular text
   Indented text
   More indented​
  • [TABLE] - Tables

   Special markup to display tables in your content.
   Ví dụ:
   [TABLE]
   [TR]
   [TH]Header 1[/TH]
   [TH]Header 2[/TH]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]Content 1[/TD]
   [TD]Content 2[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
   Hiển thị:
   Header 1Header 2
   Content 1Content 2
  • [PLAIN] - Plain Text

   Vô hiệu hóa BB code dịch trên văn bản bọc.
   Ví dụ:
   [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
   Hiển thị:
   This is not [B]bold[/B] text.
  • [ATTACH] - Attachment Insertion

   Chèn một file đính kèm tạivị trí quy định. Nếu tập tin đính kèm là một hình ảnh, một hình ảnh thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn vào. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấn vào nút thích hợp.
   Ví dụ:
   Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
   Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
   Hiển thị:
   The contents of the attachments would appear here.
  • [CHARGE=option] - Nội dung trả phí

   Trả phí người dùng để xem nội dung của bạn.
   Ví dụ:
   [CHARGE=5]Nó có giá 5 tín dụng để xem văn bản này.[/CHARGE]
   Hiển thị:
   Nó có giá 5 tín dụng để xem văn bản này.
  • [GROUP=option] - Embed groups

   custom_bb_code_desc.group
   Ví dụ:
   custom_bb_code_example.group
   Hiển thị:
   custom_bb_code_output.group
  Top